header plaatje

Zwem en Poloclub de Ganze - Goes

Lid worden

Contact informatie


Email: secretaris@deganzegoes.nl

Voor meer contactgegevens zie contact.

Hoe word ik lid?


Nadat u de informatie op deze pagina heeft opgestuurd zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Overige vragen


Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier of misschien staat het antwoord in de handleiding.
Voorwaarden

 • Minderjarigen, dienen een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per e-mail geschieden, deze dienen vóór 1 december binnen te zijn. (Dit i.v.m. afmelden van de startnummers).
 • Gedurende het seizoen vindt géén restitutie plaats.
 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50.
 • De contributiekaart wordt verstuurt per mail, en ziet er als vervolgd uit:

  CONTRIBUTIE 2018

  NAAM:

  Voor het jaar 2018 gelden de volgende tarieven:
  Senior : € 291,00
  Junior : € 232,00 (op 1 januari 2018 nog geen 16 jaar)
  Recreant : € 150,00 (2x per week zwemmen)
  Kader : € 30,00
  Indien er drie of meer leden uit één gezin zijn, wordt vanaf het derde gezinslid de contributie gehalveerd. Hiervoor wordt het laagste tarief genomen, met uitzondering van kaderleden.
  KNZB kosten bestaan uit twee categorieën: Niet startvergunninghouders €12,50 en startvergunninghouders €12,50 + €33,00 (startnummer). Voor iedere zwemmer met een startnummer wordt €20,- inschrijfgeld berekend om mee te kunnen doen aan de competitiewedstrijden.
   TE BETALEN CONTRIBUTIE:
  • Restant over 2017 : €
  • Contributie 2018 : €
  • KNZB lid : €
  • Startnummer : €
  • Inschrijfgeld : €
  • Aanmelding KNZB bond : €
  • TOTAAL : €
  Betalingen overmaken op girorekening NL58 INGB 0000 3033 62 tnv Z&PC de Ganze p/a Perestraat 20 4462 ED Goes De contributie bij voorkeur in één keer betalen. In overleg kan er in termijnen betaald worden. Bij vragen of onjuistheden contact opnemen met penningmeester@deganzegoes.nl. Lidmaatschap voor 2019 beëindigen; uiterlijk 1 december 2018 doorgeven. Namens het bestuur: Heleen Heijnsdijk, Penningmeester

 • De eerste termijn dient dan voor 15 januari te zijn voldaan en het restant voor 15 mei van het lopende Boekjaar.
 • De volledige voorwaarden, vastgelegd in de oprichtingsstatuten, liggen ter inzage bij de secretaris.